Công Ty TNHH MTV Nhôm Kính Hiền Vinh

Đúng hãng - Đúng kỹ thuật - Đúng thời gian - Đúng giá
  • 027946483475115.png
  • 157540686399489.png
  • 3957194996934840.jpg
  • 8340810934800320.jpg

Công ty TNHH MTV Nhôm  Kính Hiền Vinh đi đầu trong ngành nhôm kính  áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến trên thế giới hiện nay như: mô hình 5S Kaizen, Lean 6sigma…Thấy được nỗi đau của khách hàng khi...

Xem thêm >>
back-to-top.png